Въздушна фотография – същност и приложения

Въздушните снимки се правят, чрез използването на сателити, пилотирани или безпилотни летателни апарати.

razlichno.com - Aerial photography (1)

Въздушната фотография има приложения в различни области. Най-често снимките са нужни с рекламна цел или за планиране и наблюдение на строителни проекти. Особено подходящи са за основа за вграждане на 3D архитектурни визуализации. Възможно е и създаване на въздушни панорами. Ето някои от областите , за които успешно сме правили въздушни снимки.

Инфраструктура

Нужни за целите на пътното строителство и планиране на транспорта , както и за реклама на изградени съоръжения. Примери: пътища, магистрали, ЖП линии, транспортни възли, мостове, детелини, далекопроводи, газопроводи , комуникационни кули.

Населени места

razlichno.com - Aerial photography

Кадри, обхващащи по-голяма площ. Обикновено се цели заснемане на даден квартал или част от град , примерно център, промишлена зона, предградие, или пък пълно покритие, ако става дума за по-малки населени места. Често е за предпочитане снимането да става от самолет или делта-планер, ако е нужна по-голяма височина, но трябва да се съобрази с изключително ясно време за добра видимост.

Примери: градове, села, градски център, жилищни комплекси, архитектурни ансамбли.

Сгради

Снимки, фокусирани върху единични сгради или група от няколко съседни. Обикновено се правят от малка височина и в близост до обекта. Примери: офис , жилищна кооперация, бизнес център, стадион, мол, кино, хотел от близо, сграда в строеж, строителна площадка.

Сватби

razlichno.com - Aierial photography (2)

В последно време въздушната фотография навлиза и в сватбите . Освен традиционната сватбена фотография по време на церемонията и след сватбената фотография, сега младоженците искат нещо различно и се насочват към снимките от въздух. Това е нещо различно, дава друга представа за това как трябва да изглеждат сватбените Ви снимки .

(Visited 86 times, 1 visits today)