Stone forest – Побитите камъни

Побитите камъни представляват естествени варовикови колони, образувани преди около 50 млн. г. сред долноеоценските пясъци на Дикилиташката свита в околностите на град Белослав, Варненска област.

razlichno.com - Stone forest (1), Побитите камъни

Това е един от уникалните природни феномени, както в България, така и в света. Природният феномен „Побитите камъни”, известен още като „Каменната гора” и „Дикилиташ”, е разположен на площ от 7 кв. км, на около 18-20 км от гр. Варна и на няколко километра от гр. Белослав.

razlichno.com - Stone forest (2)

Цялата местност се състои от 14 групи каменни колони с неправилна, цилиндрична или конусовидна форма, разположени сред пясъци и разпръснати в западния край на варненската низина. На юг тя достига до Белославското езеро, на север до склоновете на Варненското плато.

razlichno.com - Stone forest (3)

Природната забележителност представлява ансамбъл от каменни колони, високи до 10 м, кухи или плътни цилиндри, пресечени конуси, различни по форма и големина скални блокове и множество каменни късове, разпилени по целия комплекс.

razlichno.com - Stone forest (4)

Според учените са образувани преди 50 млн. год., когато Югоизточна Европа е била дъно на море вследствие подводна вулканична дейност, съпроводена с отделянето на метанов газ. Газови мехури излизали от морското дъно, повличайки разтопена лава, която моментално се охлажда и втвърдява при контакта със студената вода. След образуването на колоните, метанът продължава да си проправя път, правейки ги кухи в средата. Oбявени са за природна забележителност през 1937г.

razlichno.com - Stone forest (5)

За произхода на Побитите камъни съществуват над 10 хипотези. Самите те са предмет на изследване и тълкуване в над 70 публикации за повече от 170 години.

Проф. Иван Начев ги определя като микробиално-карбонатни или бактериално-водораслови миниатоли, нарастващи на песъчливото дъно на кюизкото море и изтъква като съвременен пример образуването на подобни миниатоли в залива на акулите в Австралия, които достигат височина до 20 cm.

(Visited 991 times, 3 visits today)