10-те разлики между невъзпинано и възпитано дете

В просперираща България все по-вече и по-вече се забелязват възпитани деца и затова е и нашата класация, за да може да ги различите от невъзпитаните:

  1. детето прекарва по-веече време по барчета, отколкото по детски площадки:
  2. детето яде по-вече солети, слънчо и пържени картофи отколкото плодове и зелензуци;
  3. когато се скарат на детото то се смее или крещи;
  4. когато детето недели играчки;
  5. когато детето незнае какво е не, а родителите знаят какво е на ръце;
  6. когато детето пощипва сервитьорките;
  7. когато детето краде чужди играчки;
  8. когато детето хвърля храна и играчки по зебята по всяко време;
  9. когато детето бие другите деца на детската площадка и градина.
  10. когато детето не се радва на животните, а ги измъчва.

Много хора, много родители, много нрави много деца, но вие избирате как!

(Visited 288 times, 2 visits today)